Wat is waardevolle kunst?

Wat de waarde van kunst is, is moeilijk te bepalen. Eerst en vooral kan men de vraag stellen wat er begrepen wordt onder het woord ‘waarde’. Is waarde een emotioneel begrip of een materieel begrip?

What is valuable artAls we ervan uit gaan dat waarde een emotioneel begrip is, dan is de waarde van een kunstwerk subjectief. De mate waarin het kunstwerk voor de maker of de bezitter belangrijk is, zal dan de waarde bepalen. Een exclusief boek dat al jarenlang in het bezit van de familie is, kan een even grote emotionele waarde hebben als een kindertekening.

Als we er echter vanuit gaan dat waarde een materieel begrip is, dan moeten er kunstexperts aan te pas komen om de materiële waarde van een kunstwerk te bepalen. Deze waarde bepalen is niet zo eenvoudig en hangt van verschillende factoren af. Enkele criteria om de materiële waarde van een kunstwerk te bepalen zijn de ouderdom, de originaliteit, de kunstenaar, enzovoort. Algemeen kan gesteld worden dat kunstwerken die gemaakt werden door bekende kunstenaars een grotere materiële waarde hebben dan kunstwerken die door onbekende artiesten werden gemaakt. Een origineel stuk heeft uiteraard ook een grotere materiële waarde dan een werk waar er vele exemplaren van bestaan.

Een populair programma op de Nederlandse zender Avrotros is ‘Tussen kunst en kitsch’. In dit programma kunnen mensen hun spullen door allerhande kunstexperts laten schatten op hun materiële waarde. Soms komen er uit deze waardebepalingen verrassende resultaten en blijkt dat een voorwerp dat jarenlang op zolder stond honderden of duizenden euro’s waard is of soms wordt het voorwerp eenvoudigweg onder kitsch gecatalogeerd.

Maar wat is kitsch nu juist? Kitsch heeft op zich verschillende betekenissen. In de context van kunst, wordt kitsch ook wel eens schijnkunst genoemd. Het zijn dus in feite werken die mogelijk kunstwerken zijn, maar die om diverse redenen zoals bijvoorbeeld originaliteit, namaak of het gebruik van minderwaardige materialen, helemaal niet als kunstwerk kunnen beschouwd worden.

Maar nogmaals: over kleur en smaak valt niet te twisten en wat voor de een helemaal geen waarde heeft, kan voor een ander het pronkstuk van de kamer zijn.