Wat is Kunst?

What is artIedereen weet wat kunst is. Maar het onder woorden brengen van het begrip kunst is helemaal niet zo makkelijk.Niet iedereen heeft dezelfde opvatting over kunst. Wat voor de een echte kunst is, is voor iemand anders slechts een voorstelling van iets, zonder dat hij of zij daar een vorm van kunst in ziet.

Terwijl kunst op zich objectief is, is het maken en waarderen van kunst een subjectieve zaak. Een kunstenaar maakt een bepaald kunstwerk vanuit zijn persoonlijk gevoel en een toeschouwer bekijkt kunst dan weer vanuit een bepaald gevoel. Kunst is dus een heel breed en niet zo makkelijk te definiƫren begrip. Net omwille van deze subjectiviteit is het niet makkelijk een sluitende definitie van kunst te geven. Algemeen kan wel gesteld worden dat kunst in zijn breedste vorm alles is wat op een creatieve manier ontstaan is uit de menselijke geest.

Bij heel wat mensen roept kunst het beeld op van schilderijen of beeldhouwwerken. Maar er is meer dan dat, veel meer. Kunst is niet enkel iets dat beelden voorstelt. Beeldende kunst is slechts een bepaalde kunstvorm, zoals er nog vele andere bestaan. Naast deze beeldende kunst zijn er nog talloze andere kunstvormen, zoals muziekkunst, literaire kunst of woordkunst, danskunst, theaterkunst, filmkunst of toegepaste kunst.

Wat kunst is wordt niet alleen bepaald door de kunstenaar of de toeschouwer, maar het is ook cultuur- en tijdsgebonden. In een bepaalde cultuur of tijdsperiode kan een voorwerp enkel een gebruiksvoorwerp zijn, terwijl in een andere cultuur of tijdsperiode datzelfde voorwerp als kunst wordt beschouwd. Denk bijvoorbeeld maar aan verschillende Afrikaanse maskers. In deze cultuur worden de maskers als een gebruiksvoorwerp gezien om de goden gunstig te stemmen, terwijl ze in de westerse wereld als Afrikaanse kunst beschouwd worden. Een ander voorbeeld zijn de violen van de beroemde vioolbouwer Stradivarius. In zijn tijd ontwierp deze man violen om te kunnen musiceren, maar tegenwoordig worden zijn violen als kunst beschouwd.

Kunst is dus een heel breed begrip dat persoons- cultuur- en tijdsgebonden is.