Kunst is een heel breed begrip. Iedereen kent het woord en velen weten dat er verschillende kunstvormen bestaan, maar het onder woorden brengen van het begrip kunst is vaak niet zo makkelijk. Bovendien bestaat er niet zoiets als ‘de kunst’. Kunst moet ruim gezien worden in al zijn vormen, volgens persoonlijkheid, volgens de cultuur en volgens de tijdsperiode waarin een bepaalde vorm van kunst werd gecreëerd.

Met deze website wordt er geprobeerd wat meer duidelijkheid te scheppen omtrent dit fascinerende woord. Er wordt naar een definitie gezocht en nagegaan waarom mensen de drang hebben om kunst te scheppen. Waar er allemaal kunst te vinden is, kom je op deze website ook te weten.

Om aan te tonen dat kunst van alle tijden is en zo oud als de mensheid zelf, wordt er een overzicht gegeven van kunst door de jaren heen, vanaf de prehistorie tot de huidige tijd. Kunst is immers iets wat bij de mensheid hoort en is onlosmakelijk verbonden met menselijke gevoelens.

Een speciale pagina werd gewijd aan de Nederlandse schilderkunst met een knipoog naar de Nederlandse Meesters en er wordt extra aandacht besteed aan een steeds belangrijker wordende vorm van kunst: de grafische vormgeving.

Kunst is een uitingsvorm die voortdurend in ontwikkeling is. Aan kunst komt als het ware geen einde. Daarom wordt er op deze website ook aandacht geschonken aan de verschillende stromingen binnen de kunst.

Tot slot stelt zich de vraag wat kunst nu zo waardevol maakt, wat kunst tot goede kunst maakt en of er daadwerkelijk een groot onderscheid moet gemaakt worden tussen kunst of kitsch.

Deze website dompelt je dus onder in de wereld van de kunst.

Alvast veel leesplezier!