Kunst in de Oudheid

Art in Antiquity...Men kan kunst maken, louter om iets te versieren. Het is ook een manier om gevoelens te uiten. En het maken van kunst kan ook als tijdverdrijf beschouwd worden. Zolang de mensheid bestaat, heeft de mens dan ook omwille van een van deze redenen kunst gemaakt.

Kunst in de Prehistorie

Al in de Prehistorie kende de mensheid vormen van kunst. Dit is af te leiden van de vele rotstekeningen die uit deze tijd teruggevonden zijn. Waarom men deze rotstekeningen maakte, is niet helemaal te achterhalen. De meeste van deze rotstekeningen stellen dieren of jachttaferelen voor. Wetenschappers gaan er dan ook van uit dat deze tekeningen niet alleen een decoratieve bedoeling hadden, maar ook een uiting waren van persoonlijke gevoelens. Uit die periode werden ook heel wat venusbeeldjes teruggevonden. Schilderkunst en beeldhouwkunst waren dus in de Prehistorie al bekend. De kunst uit deze tijd wordt de Paleolithische kunst genoemd.

Kunst bij de Oude Egyptenaren

De Oude Egyptenaren waren heel beroemd om hun kunst. Niet alleen maakten ze prachtige muurschilderingen in de graven van de farao’s en in de tempels, ook heel wat gebruiksvoorwerpen waren echte kunstvoorwerpen. Om hun goden en farao’s te vereren maakten zij prachtige beeldhouwwerken. Uit de muurschilderingen kunnen trouwens ook nog heel wat andere kunstvormen uit die tijd worden afgeleid. Uit afbeeldingen van musicerende en dansende mensen kan er afgeleid worden dat de Oude Egyptenaren naast beeldende kunst ook al muziekkunst en danskunst beoefenden. De hiërogliefen uit die tijd leveren dan weer het bewijs van literaire kunst.

Griekse en Romeinse kunst

Ook de Grieken en Romeinen waren echte kunstliefhebbers. Beroemde filosofen uit die tijd beoefenden de kunst van het woord. De architecturale kunst bereikte in die tijd een hoogtepunt door de bouw van verschillende theaters, aquaducten en steden. In de imposante theaters werden niet alleen gevechten georganiseerd, maar werd er ook toen al aan theaterkunst gedaan. En dan zijn er natuurlijk de vele beeldhouwwerken om goden en leiders te eren en waarmee de Grieken en de Romeinen het schoonheidsideaal uitbeeldden. Niet alleen op tempels en gebouwen werd schilderkunst beoefend, maar ook talloze gebruiksvoorwerpen werden met deze kunstvorm versierd.