De verschillende kunststromingen in de Nieuwe Tijd

Renaissance

The various art movements in the New EraDe beeldhouwkunst kent invloeden uit de tijd van de Grieken en Romeinen. In de schilderkunst worden nog altijd religieuze thema’s behandeld, maar ook iets nieuws maakt zijn opmars: portretschilderkunst. Heel veel kunstenaars uit die tijd maken ook fresco’s. De muziek sluit nog altijd dicht aan bij de Middeleeuwen. Ook de literaire kunst was geïnspireerd op de klassieke werken van de Grieken en Romeinen.

Barok

De muziek werd in de Barok speciaal voor kerkelijke diensten en voor het vermaak van de hogere klasse gecomponeerd. De schilderkunst wordt gekenmerkt door dramatische en levensechte beelden. Het grootste voorbeeld van de architecturale kunst is ongetwijfeld het Paleis van Versailles.

Classicisme

Zoals het woord Classicisme al laat uitschijnen gaat de kunst in deze periode terug naar de Klassieke Oudheid. De thema’s die bij de Grieken en Romeinen geliefd waren, komen in deze kunststroming op alle vlakken terug. In de beeldende kunst worden vaak mythologische of heroïsche figuren afgebeeld.

Romantiek

De ruwe en harde levenswijze wordt verworpen en het gevoel komt in de Romantiek centraal te staan. Het leven wordt verfijnder en dit uit zich ook in de kunst. Zowel in de schilderkunst als in de muziek komen thema’s als natuur en liefde aan bod. Kunstenaars worden als bezielers van de meer verfijnde levenswijze beschouwd.

Realisme

Het Realisme is ontstaan als reactie op de Romantiek. In de beeldende kunst wordt in deze kunststroming vooral het echte maatschappelijke leven weergegeven met alledaagse taferelen.

Impressionisme en Postimpressionisme

Bij het Impressionisme denkt men spontaan aan schilderijen. Een van de grootmeesters uit die tijd was ongetwijfeld Vincent van Gogh. In de schilderijen komen vooral heldere en tegelijkertijd zachte kleuren voor en de nadruk ligt op de sfeer die het tafereel uitbeeldt. Deze kleurschakeringen kan men als het ware ook in de dromerige muziek uit die tijd terugvinden. In het Postimpressionisme gaat men een stapje verder: de werkelijkheid wordt vervormd en men voegt subjectieve elementen aan de schilderkunst toe.

Moderne kunst

Moderne kunst is een heel breed begrip en men vindt er verschillende substijlen in terug: art nouveau, art deco, abstracte kunst en conceptuele kunst kunnen hieronder gecatalogeerd worden.